July 2018

June 2018

Thaifed – Triển lãm thực phẩm

2018-08-07T06:52:23+00:00

Thaifed - Word of Food Asia là một trong những triển lãm thực phẩm & đồ uống có ảnh hưởng nhất thế giới, công nghệ thực phẩm [...]

Thaifed – Triển lãm thực phẩm2018-08-07T06:52:23+00:00

May 2018

Trồng nấm

2018-08-07T06:57:35+00:00

1. Phương pháp và kỹ thuật trồng trọt Có ba cách cơ bản để trồng nấm, trồng trọt, khai thác gỗ nhân tạo và trồng trọt. Với [...]

Trồng nấm2018-08-07T06:57:35+00:00