ติดต่อเรา
Our Location
Telephone
+84-29-81027850
E-mail
info@norcentagri.com
Position
Room 1519-1521, Building A1, No.32 Jinye Road, Xi'an City 710077, Shaanxi Province, P.R.China
Fax
+84-29-89284425
Comments
We are glad to see you here!
แบบฟอร์มติดต่อ

  ติดต่อเรา
  Room 1519-1521, Building A1, No.32
  Jinye Road, Xi'an City 710077, Shaanxi
  Province, P.R.China
  +86-29-81027850
  Fax: +86-29-89284425
  ลิงก์ทางสังคม