สดและอร่อย

เห็ดแห้งเห็ดหอม

2cm~3cm
เห็ดแห้งเห็ดหอม
3cm~4cm
เห็ดแห้งเห็ดหอม
4cm~5cm
ติดต่อเรา
Room 1519-1521, Building A1, No.32
Jinye Road, Xi'an City 710077, Shaanxi
Province, P.R.China
+86-29-81027850
Fax: +86-29-89284425
ลิงก์ทางสังคม